Ez nakien

Gure Negu Hotzak - Izate

Ez nakien,
Zure beharra nuela.
Ez nakien, zertan zinen,
Zu ere hemen zinela.
Orai ari naiz ohartzen
Zu gabe ezin dutela.

Ez nakien,
Nere geroa zinela.
Ez nakien, zertan nintzen,
Nere bizia zinela.
Orai ari naiz onartzen
Nere erru zela dena.

Ez nakien,
Gure aukera hor zela.
Ez nakien, zertan ginen,
Gu bat garaian bazela.
Orai hasi naiz pentsatzen
Guztia galdu dutela.